Hangi Binalar Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındadır?

Öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası olarak adlandırılan sigorta nedir?  Zorunlu deprem sigortası nedir?  Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?  Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır?

 

Zorunlu Deprem Sigortası olarak bilinen sigorta ”DASK” olarak adlandırılmaktadır. DASK olarak bilinen sigorta deprem sebebiyle meydana gelebilecek maddi hasarlara karşın en önemli alınabilecek korumadır.Yıl 2000’de yürürlüğe giren Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından da deprem sigortasının zorunlu hale getirilmesi ile birlikte hayatımızda yer edinmeye başlamıştır.

DASK diğer adıyla Zorunlu Deprem Sigortası il veya ilçede belediye sınırlarına dahil olan evler, daireler, konutlar için oluşturulmuş bir sigorta sistemidir.Ayrıca kanunlar içerisinde de bu sigorta için tanımlanmış güvence bilgilerine yer verilmiştir.

6305 sayılı Afet Sigorta Kanunu gereğince tanımlanmış bina,konutlar bu sigorta sayesinde güvence altına alınabilir.

** Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbii taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

** 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

** Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

** Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

— Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

** Kat irtifakı tesis edilmiş binalar

** Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar

** Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.